ЗАПУСК курсы
1-бөлім. Жалпы

4 Сабақ

1.1. Кіріспе

1.2. Сабақ

1.3. Сабақ

1.4. Сабақ

2-бөлім. Теория

4 Сабақ

2.5. Сабақ

2.6. Пред пред запуск стратегиясы

2.7. Сабақ

2.8. Сабақ

3-бөлім. Теория

4 Сабақ

3.9. 3.1 сабақ

3.10. 3.2 сабақ

3.11. 3.3 сабақ

3.12. 3.4 сабақ

Курс қарау үшін сатып алу қажет!
Сатып алу